In 2023 wordt de diëtist voor 3 behandeluren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg gaat ten koste van het eigen risico, behalve voor kinderen onder de 18 jaar. Diëtistenpraktijk Vaassen Apeldoorn heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Sommige verzekeringen vergoeden ook dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering.
U kunt echter pas aanspraak maken op de aanvullende verzekering, wanneer u over de 3 uur vanuit de basisverzekering heen gaat.

Overzicht contracten Diëtistenpraktijk Vaassen Apeldoorn

Overzicht van de vergoedingen vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering

Op dit moment hanteren wij een tarief van €80,- per uur.

Indien u verhinderd bent, dient u 24 uur van te voren de afspraak af te zeggen. Bij niet nagekomen afspraken, hanteren wij een tarief van €40,- voor een eerste gesprek en €20,- voor andere afspraken. Deze rekening dient door uzelf betaald te worden en kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn naar de praktijklocatie te komen, dan kunnen wij ook een consult aan huis doen. Daarvoor wordt een toeslag van €25,- gerekend.

Een eerste gesprek duurt ongeveer 1 uur. Daarnaast zal er nog 15-30 minuten gedeclareerd kunnen worden voor een individueel dieetvoorschrift. Tijdsduur van vervolgafspraken worden in overleg gepland. Dit is ook afhankelijk van de reden voor het bezoek aan de diëtist en de uitkomst van het eerste consult.